Īpaši izdevīgs piedāvājums servisa pakalpojumiem auto, kuriem virs 4 gadiem! Ieguvums līdz 50%!